Rezonans stochastyczny

SRT ZEPTORING jest wyjątkowo skutecznym zabiegiem profilaktycznym i terapeutycznym w przypadkach licznych schorzeń neurologicznych i ortopedycznych
w szczególności w przypadku zaburzeń ruchu.

Na czym polega trening stochastyczny?

Podczas terapii pacjent stoi na dwóch płytkach urządzenia SRT Zeptoring. Płytki te poruszają się w sposób niejednorodny, we wszystkich kierunkach, co powoduje stochastyczne i losowe wytrącanie z równowagi. Pojęcie losowe oznacza, że ruch podstawowy obu płytek ulega ciągłej zmianie w ramach określonych granic, przez to jest nie przewidywalny. Pojęcie stochastyczny oznacza, że częstość podstawowa zaburzana jest przez dodatkowe zakłócenia. Pacjent „uczy” się reagowania na te zakłócenia, co przekłada się na lepsze wykonywanie ruchów w codziennej aktywności, a zdolność reagowania również ulega poprawie.

Pod wpływem bodźców wywoływanych treningiem stochastycznym tworzone są stale nowe sytuacje, mózg pobudzany jest do optymalnej reakcji na dane wymagania lub zadania. Takie bodźce trenują układ nerwowo-mięśniowy i dzięki pacjent lepiej kontroluje swoje ruchy, gdyż mózg uczy się odpowiednio szybkiego i prawidłowego reagowania.

W zabiegu tym wykorzystuje się najnowsze osiągnięcia nauki w zakresie rezonansu stochastycznego.

Jest to metoda stosowana i rekomendowana przez: Instytut Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Obecnie jest on stosowany w ponad 250 ośrodkach szpitalno - rehabilitacyjnych w całej Europie.

Image
Image

Terapia rezonansem stochatycznym – efekty

Terapia rezonansem stochastycznym wpływa na zwiększenie zdolności motorycznych poprzez aktywację rdzeniowych generatorów rytmu oraz sterowanie odruchami. Usprawnia działanie i metabolizm komórek nerwowych, a także koordynację ruchów poprzez aktywację móżdżku. Wpływa także na przemianę materii w tkance kostnej i zwiększenie gęstości kości oraz doskonali równowagę dynamiczną i statyczną. Rezonans stochastyczny znalazł zastosowanie w celu zwiększenia efektywności treningów u sportowców.

Kiedy stosować rezonans stochastyczny?

Do obszarów zastosowania treningu stochastycznego należą:

 • przeciwdziałanie upadkom,
 • choroba Parkinsona,
 • stwardnienie rozsiane (SM),
 • zanikowe stwardnienie boczne (ALS),
 • nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci,
 • rehabilitacja po udarze mózgu,
 • autyzm,
 • stan po urazach rdzenia kręgowego,
 • depresja,
 • nietrzymanie moczu,
 • stan po urazach narządu ruchu,
 • osteoporoza,
 • mózgowe porażenie dziecięce ( MPD),
 • trening, profilaktyka i rehabilitacja sportowa.
Image

Warto poczytać

Znajdziesz tutaj informacje na temat zdrowia, naszych zabiegów, promocji i wiele innych przydatnych nowości.

DOŁĄCZ DO NAS :)