Elektrostymulacja

Elektrostymulacja jest to pobudzenie mięśnia do skurczu pod wpływem zewnętrznego napięcia elektrycznego. W celu przeprowadzenia elektrostymulacji wykorzystuje prąd impulsowyo przebiegu prostokątnym lub trójkątnym. Pierwszy z nich wykorzystuje się do pobudzenia mięśni zdrowych lub nieznacznie odnerwionych oraz do ES nerwów.Impulsy trójkątne wykorzystywane są do elektrostymulacji mięśniówki gładkiej np.

  • elektrostymulacja w przypadku atonii pooperacyjnej pęcherza moczowego i jelit,
  • leczenie zaparć spastycznych i atonicznych
  • elektrostymulacji mięśni szkieletowych odnerwionych celem zapobiegania ich zanikowi np. poszkodzeniu obwodowych nerwów ruchowych czy po przebyciu choroby Heinego-Medina

DOŁĄCZ DO NAS :)