Sensomotoryczna terapia widzenia

Czym jest STW?

To program diagnostyczno- terapeutyczny łączący w sobie terapię widzenia ze stymulacją sensoryczną i słuchową, który powstał już 10 lat temu. Autorką metody jest dr n.med Agnieszka Rosa.

Polega na łączeniu wiedzy i umiejętności z zakresu ortoptyki, pedagogiki, fizjoterapii, terapii pedagogicznej, psychologii oraz integracji sensorycznej. Przez te 10 lat wykształcono ponad 2000 specjalistów w całej Polsce i za granicą, którzy stosują metodę STW w swojej praktyce zawodowej.

Podczas zajęć STW wykorzystywane są stymulatory i programy słuchowe, które pozwalają na lepszą integrację wzrokowo- słuchową; taka umiejętność stanowi podstawę uczenia się.

Ćwiczenia wzrokowe są wykonywane zarówno w pozycjach statycznych jak i w ruchu angażując do pracy układ przedsionkowy i proprioceptywny. Dzięki temu następuje właściwa integracja bodźców wzrokowych z pozostałymi zmysłami.
Image

Do kogo jest skierowana?

Do dzieci u których możesz zauważyć:

 • ogólnie rozumiane trudności szkolne tj.: kłopoty z opanowaniem umiejętności czytania, pisania, umiejętności matematycznych, obniżony poziom rozumienia
 • obniżoną pamięcią wzrokową i słuchową oraz motoryczną
 • obniżoną koordynacją wzrokowo- ruchową
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • zaburzenia integracji sensorycznej
 • dysleksja
 • dyspraksja
Ponadto jako uzupełnienie terapii integracji sensorycznej, terapii ortoptycznej, rehabilitacji wzroku, terapii pedagogicznej czy fizjoterapeutycznej

Jak wyglądają zajęcia?

 • metodę Sensomotorycznej terapii widzenia można stosować podczas klasycznych zajęć integracji sensorycznej, terapii ortoptycznej  czy terapii pedagogicznej lub jako niezależną formę terapii
 • dzięki takiej wszechstronności możemy z dużą łatwością dostosować program do problemu dziecka i jego możliwości
 • w zależności od tego w trakcie jakich zajęć wykorzystujemy metodę STW zajęcia będą miały nieco inny charakter oraz mogą się różnić cele terapii; np położony zostanie większy nacisk na proces uczenia się czytania lub integracji wrażeń wzrokowych ze słuchowymi czy motorycznymi
 • cele jak i program terapii metodą Sensomotorycznej terapii widzenia układany jest indywidualnie do dziecka
Image
Image
Image

DOŁĄCZ DO NAS :)