Ćwiczenia Metodą FED

Program ćwiczeń korekcyjnych, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu korekcje deformacji. Pacjent świadomy jest swoich wad i wie jak skorygować, albo aktywnie, albo w sposób aktywny z pomocą.

Ćwiczenia te wymagają od pacjenta konkretnego wysiłku fizycznego, uwagi i koncentracji. Ćwiczenia hipokorekcyjne neutralizują skrzywienie, rzutując je na stronę przeciwległą. Intensywność i stopień trudności ćwiczeń jest bardzo duży.

W ćwiczeniach autokorekcyjnych to sam pacjent koryguje deformację poprzez aktywny wysiłek. Ten zestaw ćwiczeń poprzedza zawsze zestaw służący rozwijaniu mięśni. Ma za zadanie zrównoważyć grupy mięśniowe, których hipotonia lub skrócenie są odpowiedzialne za anormalną postawę, która przyczyniła się do pojawienia i utrwalenia zniekształcenia. Mięśnie żebrowe mają funkcję oddechową i kontrolującą postawę. Zbliżenie żeber po stronie wklęsłej krzywizny skoliotycznej skraca długość mięśni międzyżebrowych o międzykręgowych, przyczyniając się do utrwalenia wady i zmniejszenia wydolności oddechowej. Jeżeli przed przystąpieniem do ćwiczeń korekcyjnych pacjentowi nie udało się rozciągnąć mięśni i ścięgien po stronie wklęsłej skrzywienia, jego możliwości autokorekcji są praktycznie niemożliwe.

Metoda FED zawiera w każdej sesji fazę rozluźnienia. Sesja wzmaga u pacjenta rytm oddechowy i krążenia, a także napięcie psychiczne wywołuje zmęczenie.

Faza rozluźniania przywraca do normalności stałe fizjologiczne pacjenta, tj.: puls, rytm oddechowy i pracy serca, spokój emocjonalny itd.

Kiedy pacjent dotknięty skrzywieniem kręgosłupa zdoła w obecności fizjoterapeuty wykonać odpowiednio techniki korekcyjne, pozwala mu się na dalsze ich wykonywanie w domu.

Skolioza

Skolioza jest to ogólne pojęcie, którym określa się wszelkiego rodzaju skrzywienia w płaszczyźnie czołowej jednego lub kilku segmentów kręgosłupa, z jednoczesnym zmniejszeniem kifozy w płaszczyźnie strzałkowej i z pojawieniem się rotacji kręgowej aż do wytworzenia wypukłości w płaszczyźnie poziomej.

Klatka piersiowa i jej wewnętrzne elementy także przechodzą zmiany.

Chociaż termin ten, a także w wielu przypadkach kliniczny aspekt skoliozy, pozwala wierzyć, że wszystkie rodzaje skolioz są do siebie podobne, nie ma nic bardziej odległego od prawdy. W zależności od grupy etiologicznej, do której należą, poszczególne rodzaje skolioz mieć mogą bardzo różny przebieg. Można powiedzieć, że skolioza każdej osoby jest czymś tak indywidualnym jak osobowość. Aby leczenie zachowawcze było skuteczne, należy każdy przypadek skoliozy traktować osobno.

DOŁĄCZ DO NAS :)