Terapia integracji sensorycznej (SI)

DUOMETR

Duometr jest uniwersalnym przyrządem do pomiarów antropometrycznych ciała. Prawidłowa postawa ciała jest jednym z ważnych wskaźników dobrego, ogólnego stanu zdrowia dziecka. Kontrola postawy, wczesne wykrycie występujących zaburzeń i możliwość jak najszybszego rozpoczęcia postępowania profilaktycznego i korekcyjnego jest warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka, a w przypadku niektórych schorzeń pozwala uniknąć kalectwa i skomplikowanego leczenia rehabilitacyjnego.
Image
Za pomocą Duometru można dokonać pomiaru:
-pochylenia (pelvic tilt) miednicy,
-pochylenia górnego odcinka piersiowego kręgosłupa,
-symetrii położenia kolców biodrowych przednich górnych,
-symetrii położenia wyrostków barkowych,
-koślawości i szpotawości kończyn dolnych,
-asymetrii tułowia we wczesnym wykrywaniu i kontroli efektywności leczenia bocznych skrzywień kręgosłupa (np. ATR, wielkość i położenie garbu żebrowego i wału mięśniowego),
-ruchomości łopatek,
-ruchomości obręczy biodrowej,
-ustawienia głowy

Pochyłomierz

Jest to przyrząd do pomiarów ruchomości ciała.
Prawidłowa postawa ciała jest jednym z ważnych wskaźników dobrego, ogólnego stanu zdrowia dziecka oraz osób dorosłych. Kontrola postawy, wczesne wykrycie występujących zaburzeń i możliwość jak najszybszego rozpoczęcia postępowania profilaktycznego i korekcyjnego jest warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka,a w przypadku niektórych schorzeń pozwala uniknąć kalectwa i skomplikowanego leczenia rehabilitacyjnego.

Za pomocą "Pochyłomierza AMI" można dokonać pomiaru:
-zakresu rotacji kręgosłupa szyjnego,
-zakresu ruchu zgięcia w stawie biodrowym
-kształtu kręgosłupa człowieka,
-ruchomości kręgosłupa,
-asymetrii tułowia we wczesnym wykrywaniu i kontroli efektywności leczenia bocznych skrzywień kręgosłupa (np. ATR),
-ruchomości stawów obwodowych.

SYSTEM ANALIZY POSTAWY CIAŁA

System Analizy Postawy Ciała jest to zestaw urządzeń stanowiących zintegrowane stanowisko do oceny postawy ciała. Zespół specjalistów z Centrum Naukowo-Badawczego OPIW wychodząc na przeciw problemom związanym z badaniami postawy ciała opracował prosty, ujednolicony, całościowy, oparty na obowiązujących standardach metodycznych System Analizy Postawy Ciała,będący próbą całościowego rozwiązania problemu masowych badań przesiewowych postawy ciała prowadzonych w placówkach edukacyjnych.
Prawidłowa postawa ciała jest jednym z ważnych wskaźników dobrego, ogólnego stanu zdrowia dziecka. Kontrola postawy, wczesne wykrycie występujących zaburzeń i możliwość jak najszybszego rozpoczęcia postępowania profilaktycznego i korekcyjnego jest warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka, a w przypadku niektórych schorzeń pozwala uniknąć kalectwa i skomplikowanego leczenia rehabilitacyjnego.

System Analizy Postawy Ciała wraz z programem komputerowym "Postawa-Przesiew" pozwala na prowadzenie przesiewowych badań postawy ciała w placówkach edukacyjnych przez przeszkolone pielęgniarki i/lub nauczycieli gimnastyki korekcyjnej. Pozwala na całkowicie bezpieczne, szybkie wyodrębnienie dzieci wymagających gimnastyki profilaktyczno-korekcyjnej, bądź wymagających dalszej konsultacji lekarskiej. Umożliwia rejestrację postawy ciała badanych pozwalając na kontrolę zmian w postawie ciała i ocenę efektów ewentualnego postępowania korekcyjnego. Oparty jest on na tradycyjnych, uznanych metodach diagnostycznych jak fotograficzna rejestracja sylwetek badanego, fotopodoskopowa rejestracja i ocena wysklepienia stóp, jak również poglądowej ocenie postawy badanego w oparciu o uproszczony schemat badania ortopedycznego.

Zastosowanie prostego algorytmu diagnostycznego pozwala na zaznaczenie i wprowadzenie do pamięci komputera danych identyfikacyjnych badanego jak i informacji związanych z jakością jego postawy. Dodatkowo, zarejestrowane obok oceny poglądowej sylwetki badanego i wysklepienie stóp pozwala na weryfikację danych z oceny poglądowej z zarejestrowanymi obrazami. Możliwość eksportu uzyskanych danych i specjalnie opracowany moduł analizy procentowej pozwala na tworzenie opracowań i raportów z przeprowadzonych badań.

Image

DOŁĄCZ DO NAS :)