Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ośrodek Intensywnej Rehabilitacji Ruchowej Fizjo-Med  świadczy usługi fizjoterapeutyczne.
Niniejsze zasady ochrony prywatności wyjaśniają, w jaki sposób i jakiego rodzaju dane osobowe będą zbierane, w jakich celach będą one zbierane i komu będą udostępniane/ ujawniane.
Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Administrator danych
Administrator danych to podmiot, który decyduje o przetwarzaniu danych osobowych, który odpowiada z ich przechowywanie i wykorzystywanie.
Ośrodek Intensywnej Rehabilitacji Ruchowej Fizjo-Med jest właśnie administratorem danych.

Jakie dane osobowe będą zbierane
Będziemy zbierać i przetwarzać różne rodzaje Państwa danych osobowych, zgodnie
z poniższym wykazem:

 • Nazwisko, imię
 • PESEL
 • Adres zameldowania i zamieszkania
 • Data urodzenia
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail

Będziemy również zbierać i przetwarzać szczególne dane osobowe, takie jak: dane
o aktualnym stanie zdrowia i dokumentację medyczną.

W jaki sposób będziemy uzyskiwać i wykorzystywać Państwa dane osobowe
Będziemy przetwarzać dane osobowe przekazane nam przez Państwa w następujących celach:

 • Zarządzanie procesem fizjoterapii ( np. zbieranie danych o stanie zdrowia, dokumentacja medyczna niezbędnych do diagnozy i leczenia) zgodnie
  z obowiązującym prawem
 • Wypełnianie obowiązków ( np. podatkowych, rachunkowych, administracyjnych) wynikających z przepisów prawa

Na cele określone powyżej, nie będziemy wymagać od Państwa dodatkowej zgody, dane są bowiem przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy, tj. realizacji usługi rehabilitacji lub w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. wystawienie faktury, raportowanie rozliczeń do NFZ.

Kto będzie miał dostęp do danych osobowych
Zapewniamy , że Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z celami wymienionymi powyżej i mogą być ujawnione organom publicznym będącym administratorami danych oraz podmiotom trzecim przetwarzającym dane na nasze zlecenie: spółkom usługowym w celu realizacji działań (obsługa rachunkowa, obsługa informatyczna, prawnikom, obsługa w zakresie rejestracji świadczeń, firmami współpracującym w zakresie wykonywania działalności medycznej, estetycznej).

Ponadto możemy udostępnić Państwa dane osobowe
w następujących przypadkach:

 • W razie planowanej lub faktycznej reorganizacji, sprzedaży lub innego rozporządzenia całością lub częścią naszego przedsiębiorstwa, majątku lub zapasów ( w tym w ramach
  postępowania upadłościowego lub podobnego postępowania),
 • W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w tym odpowiedniemu rzecznikowi praw, w razie złożenia przez Państwa skargi dotyczącej usługi, którą dla Państwa zrealizowaliśmy.

Gdzie będą przetwarzane dane osobowe
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na terytorium Europejskiego obszaru Gospodarczego ( EOG) lub poza nim przez podmioty wskazane w pkt.4,
z zastrzeżeniem ograniczeń umownych dotyczących poufności i bezpieczeństwa informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych.    
Nie ujawnimy Państwa danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania.

Jakie uprawnienia przysługują państwu w odniesieniu do danych osobowych?
O ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu, poznania pochodzenia tych danych, celów ich przetwarzania, a także informacji
 • o administratorach danych, podmiotach przetwarzających oraz podmiotach, którym mogą one być ujawnione;
 • wycofania swojej zgody w dowolnym czasie, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody;
 • aktualizacji lub poprawiania swoich danych osobowych tak, aby były one zawsze prawidłowe;
 • usunięcia swoich danych osobowych z naszej ewidencji, jeżeli nie są już potrzebne w celach wskazanych powyżej;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, np. kiedy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość;
 • złożenia reklamacji u nas lub skargi w odpowiednim organie ochrony danych osobowych


Mogą Państwo korzystać z tych praw kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt. 9 z podaniem imienia i nazwiska, adresu e-mail i przedmiotu żądania. Mogą Państwo również złożyć odpowiedni wniosek o dostęp do danych osobowych w formie pisemnej w siedzibie Spółki. Jak można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
Jeżeli dopuszczają to obowiązujące przepisy, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych lub żądania, abyśmy zaprzestali ich przetwarzania. Po otrzymaniu takiego żądania zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba, że dopuszczają to obowiązujące przepisy.    
W ten sposób mogą Państwo korzystać z innych praw wskazanych w pkt.6.

Jak długo przechowujemy dane osobowe
Nie będziemy przechowywać Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne
( i wynika z obowiązujących przepisów prawa). Będziemy je przechowywać jedynie w celach, w których je uzyskaliśmy.    
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe 20 lat od daty zakończenia świadczeń zdrowotnych. 20 letni okres wynika z przepisów prawa.
Jak można się z nami skontaktować
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, można się z nami kontaktować telefonicznie, pocztą elektroniczną
lub listownie pod następującym adresami:
Ośrodek Intensywnej Rehabilitacji Ruchowej Fizjo-Med
ul. Okulickiego 9,
57-100 Strzelin,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOŁĄCZ DO NAS :)