Poradnia psychoterapeutyczna

Ewa Lenartowicz - Ostapiuk
Poradnia psychoterapeutyczna

Zapraszamy na konsultacje podczas, których psychoterapeuta pomoże w sytuacjach:

 • Odczuwania nadmiernego lęku, złości, smutku, niepokoju,
 • Nieradzenia sobie ze stresem, napięciem, wyzwaniami życia,
 • Doświadczania kłopotów w małżeństwie, rodzinie,
 • Przeżywania rozstania lub utraty bliskiej osoby
 • Problemowych u dzieci oraz młodzieży: ADHD, samookaleczanie, niedostosowanie, problemy wychowawcze, sytuacje opozycyjno-buntownicze,
 • Dla osób, które doświadczyły przemocy w rodzinie.

Zapraszamy również na warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci w każdym wieku, dla osób przygotowujących się do roli rodzica, oraz wszystkich zaangażowanych w wychowanie dzieci (np. dziadków).
Założenia warsztatów:

 • pogłębienie relacji między rodzicami, opiekunami a dzieckiem;
 • uświadomienie rodzicom i opiekunom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego, oznacza to, że aby zmienić dziecko, często należy zacząć od zmiany siebie;
 • nauka umiejętności lepszego porozumiewania się z dzieckiem
 • pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych;
 • wymiana poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci.

Jak umówić się do psychoterapeuty?
Zapisy prowadzi rejestracja Ośrodka.

Image

DOŁĄCZ DO NAS :)