Poradnia neurologopedyczna

Kim jest neurologopeda?

Neurologopeda jest specjalistą zajmującym się diagnozowaniem oraz terapią zaburzeń mowy i komunikacji o podłożu neurologicznym. Pacjentami neurologopedy mogą być zarówno dzieci (od pierwszego dnia życia) jak i dorośli w każdym wieku.

Kiedy warto udać się do neurologopedy?

Przyprowadź dziecko, jeśli:

- pochodzi z ciąży wysokiego ryzyka lub wystąpiły problemy okołoporodowe

- zdiagnozowano u niego zaburzenia neurologiczne, zespoły genetyczne, spektrum autyzmu

- obserwujesz problemy z przyjmowaniem pokarmów (zarówno u niemowląt karmionych piersią, butelką, czy też starszych dzieci przyjmujących pokarmy stałe)

- nie mówi lub mówi mało, ma opóźniony rozwój mowy

- ma opóźniony rozwój psychoruchowy

Neurologopeda dla dorosłych:

- po udarach mózgu

- dla chorych na choroby otępienne (Alzheimer, otępienie skroniowo-czołowe itp.)

- po urazach mózgu

Podczas pierwszego spotkania neurologopeda zapoznaje się z historią choroby pacjenta, przeprowadza wywiad z rodzicem, opiekunem lub pacjentem oraz wykonuje diagnozę. W dalszym postępowaniu tworzy program terapii w oparciu o ustalone cele i możliwości pacjenta.

Podczas terapii neurologopedycznej specjalista wykorzystuje różne metody pracy nie tylko z aparatem ustno-twarzowym, ale także z całym ciałem, może też skierować pacjenta na konsultację u innego specjalisty (np. laryngolog, neurolog, psycholog, fizjoterapeuta, osteopata i inni).

Pamiętaj, że neurologopeda to również logopeda zajmujący się profilaktyką, diagnozą i terapią wad wymowy (również u dorosłych), terapią wspomagającą leczenie ortodontyczne, emisją głosu.

Zofia Zamolska – logopeda i neurologopeda zajmująca się profilaktyką, diagnozą oraz terapią dzieci i dorosłych w zakresie wad wymowy, zaburzeń mowy i komunikacji oraz wczesnej interwencji. Poza standardowymi metodami pracy logo- i neurologopedycznej wykorzystuję również: MNRI Terapię Odruchów Ustno-Twarzowych wg S. Magutowej, MNRI Terapię Neurotaktylną wg S. Masgutowej, elementy Metody Krakowskiej, MFT 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99 ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel.

DOŁĄCZ DO NAS :)